Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

JURIDIK

Effektiv kapitalförvaltning tar även hänsyn till skatteeffekter

Ledordet när det kommer till att inte betala mer skatt än vad man behöver är att tänka till före. Oavsett om det gäller enklare deklarationsfrågor för kapitalbeskattning eller en komplex utlandsflytt med allt vad det innebär lönar sig ett metodiskt tillvägagångssätt som vi hjälper dig med. På detta område kompletterar vi vår interna expertis med externa samarbeten med ledande revisions- och advokatbyråer. Vi ser alltid till att tillhandahålla den kompetens som din situation kräver.

Med en noggrann genomgång, där vi steg för steg går igenom de alternativ som står till buds, når vi tillsammans den lösningen som passar just dig.

Depå eller ISK

Oavsett om du väljer depå eller investeringssparkonto så får du tillgång till vårt totala utbud, inkluderande handel i aktier, derivat och andra typer av värdepappersslag. Alla våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin. Vi erbjuder dessutom marknadens flexiblaste investeringssparkonto.  Föredrar du att betala kapitalvinstskatt på dina vinster samt få möjlighet att göra avdrag för eventuella förluster ska du ha en vanlig depå. Om du däremot föredrar att får ditt kapital schablonbeskattat är ett ISK att föredra.

Kapitalförsäkring och tjänstepension

Vi kan även erbjuda flexibla försäkringslösningar från ett flertal välrenommerade försäkringsbolag, både svenska och utländska. Även inom dessa försäkringsskal får du tillgång till våra flexibla depåer som möjliggör investeringar i hela vårt utbud. Inom försäkringsskalet behöver du inte betala skatt för de kapitalvinster som uppstår utan du betalar istället en schablonskatt varje år. De försäkringar vi erbjuder kan både vara privatägda och företagsägda.

Utlandsflytt

Våra lösningar är väl anpassade för både svenska och utländska förhållanden. Funderar du på att flytta utomlands hjälper vi dig hela vägen från dörr till dörr och ser till att ditt kapital förvaltas effektivt under hela processen.

Onoterade innehav

Det finns även möjlighet att förvara onoterade värdepapper inom försäkring. De främsta fördelarna med detta är att du kan få en effektivare beskattning tack vare detta, men även att du tex kan göra investeringar med pensionsmedel som annars hade krävt fritt kapital för att investera i det onoterade värdepapperet.

Skattefrågor för bolag

Om du ska sälja ditt bolag privat eller notera det offentligt så finns det stora fördelar med att se över skattesituationen. Alternativt kanske du ska lägga ned bolaget och vill få ut kapitalet på effektivt sätt. Oavsett vilket av dessa scenarier du står vi inför hjälper våra partners till med lösningar utifrån dina önskemål och behov.

 

Finansiell expertis och rådgivning