Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis | 08-503 01 550

TRYGG OCH SÄKER
KAPITALFÖRVALTNING

TILLGÄNGLIGA, PERSONLIGA, ENGAGERADE OCH ANSVARSTAGANDE

Har du eller ditt företag ett kapital som behöver förvaltas med extra god kunskap och engagemang? Räcker inte de ordinarie banktjänsterna för att motsvara dina förväntningar och behov?

Välkommen att kontakta oss på Mangold – vi är en ledande aktör inom Private Banking och kan hjälpa dig till en mer professionell och flexibel kapitalförvaltning.

Oavsett om du söker mer trygghet, spets eller en kombination av båda. Vår vision är att vara det naturliga valet för företag och privatpersoner med potential. Våra ledord är tillgängliga, personliga, engagerade och ansvarstagande.

private banking

Private Banking - kapitalförvaltning och personlig rådgivning

Private Banking är en tjänst där kapitalförvaltning kombineras med personlig rådgivning riktad till privatpersoner och företag med större kapital. När du anlitar oss för Private Banking fastslår vi, gemensamt med dig, en strategi som vi bygger upp utifrån en eller flera tjänster där förvaltningen och rådgivningen kombineras på ett enkelt och smidigt sätt.

Tillgänglighet och service är viktiga ledord för våra tjänster inom Private Banking. Vi är lätta att få tag på för att du alltid ska få det stöd du behöver för att göra lyckade placeringar. Du når oss alltid, oavsett var du än befinner dig och vad du än gör. Genom att vara mer tillgängliga än våra konkurrenter, kan vårt expertteam ge dig bättre chanser att träffa rätt i affärerna. Vi arbetar alltid proaktivt och är noga med att komma med konkreta affärsförslag utifrån den gemensamma strategi som vi fastslagit.

Vår rådgivning gör skillnad

Anlitar du oss för Private Banking, kommer du snart att se att vår rådgivning gör skillnad i alla de frågor som påverkar dig och din framtid: när det kommer till placeringar, pensioner, trygghetslösningar och andra ekonomiska aspekter. Tillsammans med dig går vi igenom vad som ska uppnås, vilka frågor som har högst prioritet och hur vi ska skapa rätt lösning för just dina behov.

Vi arbetar alltid med full transparens och tror på långsiktiga samarbeten. Ett gediget jobb ger alltid det bästa resultatet oavsett om uppdragsgivaren är privatperson, företagare eller en stiftelse.

Ditt team levererar förstklassig rådgivning

Som Private Banking-kund hos oss får du en utvald personlig rådgivare som har lång erfarenhet som rådgivare till kunder med stort kapital och har god vana av att hantera frågor som kan komma upp i alla liknande fall. Din kontaktperson och rådgivare är dessutom navet i ett team av experter från olika områden. Ett team som gemensamt ser till att alltid leverera förstklassig service till dig utifrån just dina specifika behov.

Här är några av de fördelar som du får om du anlitar oss för Private Banking:

  • Du får tillgång till kompetenta och erfarna experter på kapitalförvaltning, diskretionär förvaltning, pension och försäkringar med mera.
  • Du får en ansvarig rådgivare för din egen värdepappersportfölj och en löpande översyn av din portfölj enligt överenskommelse med din personliga rådgivare.
  • En helt individuellt anpassad kapitalförvaltning, framtagen utifrån dina specifika behov och önskemål.


Artiklar om Private Banking och relaterade ämnen

Här finner du intressanta artiklar om ekonomi, Private Banking och liknande ämnen. Artiklarna är levererade av extern part och kommer således inte direkt från oss på Mangold. Fullständigt arkiv hittar du här.

Konjunkturcykel

7 aug 2019

När man väljer att spara kapital, eller investera kapitalet på en börsmarknad, är det ett slags sparande som alltid är beroende av yttre faktorer. Några av de faktorerna är politiska, ekonomiska och historiska. Marknadens variation mellan högkonjunktur och lågkonjunktur repeteras med relativt regelbundna intervall i en konjunkturcykel. "Investerar man sitt kapital på börsen, inverkar omvärldens [...]


Lägga om bolån – så fungerar det

18 jun 2019

För den som är beredd att lägga om sitt bolån finns det många faktorer att ta hänsyn till. Varför väljer man att lägga om sitt bolån? Detta kan bero på att man inte är nöjd med storleken på räntan, eller de villkor man har med sin gamla bank. Har man en gång tagit lån i [...]


Välj rätt kapitalförsäkring

26 jan 2019

En kapitalförsäkring är en placeringsform i vilken du kan spara i fonder, aktier och värdepapper precis som i ett vanligt sparande, men där du inte betalar skatt på vinsten utan genom en schablonskatt som dras från det sparade beloppet varje år. Å andra sidan är inte förluster i en kapitalförsäkring avdragsgilla, som de är vid [...]


Private Banking | Pensionssparande

6 jan 2019

För den som handlar med värdepapper på börsen är köp- och säljsignaler att viktigt begrepp. Köpsignaler och säljsignaler kan ses som flaggor som sätts på aktier för att indikera vilken trend de befinner sig. En aktie som är på nedgång försätts således med flaggan ”sälj”, varpå många säljer hela eller delar av sitt innehav, varpå [...]


Konjunkturanalys 2018

16 dec 2018

Om man sammanställer konjunkturanalyserna från några tunga aktörer, bland annat Konjunkturinstitutet, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, ges en bild av ett Sverige där högkonjunkturen redan toppat, och där vi från och med nästa år kommer att få se en utplaning och en minskning av tillväxten. Det rör sig dock inte om någon dramatisk nedgång. Vissa analytiker [...]


Vi tar hand om dina finanser