Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

VÄRDEPAPPERSHANDEL

FULL TILLGÄNGLIGHET MED PERSONLIGT ENGAGEMANG

Oavsett om du handlar som privatperson, företag eller institutionell placerare, erbjuder vi Värdepappershandel en snabb, säker och flexibel exekveringstjänst av aktier, aktierelaterade instrument samt derivat.  De tjänster vi erbjuder är speciellt framtagna för att möta alla typer av behov och du är varmt välkommen att kontakta oss för att få hjälp med att välja det som passar bäst för just dig.

Online

Denna tjänst är utvecklad för kunder som har ett behov att själva sköta sina investeringsbeslut. Här får du tillgång till mycket prisvärda courtage på värdepapper och kan även i realtid följa depåutvecklingen. Dessutom ingår framtagning av portföljrapporter samt deklarationsunderlag.

Trader

För våra tradingintensiva kunder erbjuder vi Trader. Det är ett DMA-system (Direct Market Access), som ger dig möjligheten att följa finansmarknaden i realtid på en rad olika börser världen över. Detta samtidigt som du kan lägga dina ordrar i samma system.Trader är ett avancerat informations- och handelssystem som kan användas både av dig privat och som professionell investerare.

Personlig aktiemäklare

Detta är en tjänst för dig som önskar kontakt med våra börsexperter i samband med olika investeringsbeslut. Du får en personlig service och en effektiv exekvering av dina värdepappersaffärer.

Fondhandel

Via vårt unika fondtorg får du tillgång till över 4000 olika fonder på den globala marknaden.

Värdepapperskredit

Vi erbjuder även våra Private Banking-kunder möjligheten att belåna värdepapper, både om de är förvarade i depå eller investeringssparkonto. Krediten är inte förknippad med några fasta avgifter. Kunden betalar i stället den ränta som gäller då krediten utnyttjas.

Utländska aktier

Genom utvalda samarbetspartners erbjuder vi handel i värdepapper på utländska börser. Du får ett brett utbud av marknader att handla på, inklusive den viktigaste marknaden av alla, USA.

Finansiell expertis och rådgivning