Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis | 08-503 01 550

PERFORMANCE

Nedan ser du hur utvecklingen ser ut för våra olika diskretionära tjänster (klicka på länkarna för att öppna PDF):

Utveckling Fondportfölj - Dynamisk Hög

Utveckling Fondportfölj - Dynamisk Medel

Utveckling Fondportfölj - Dynamisk Låg

Utveckling stiftelsportfölj

Aktiv ränta 3

Aktiv ränta 4

 

 

Vi tar hand om dina finanser