Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

PENSION OCH FÖRSÄKRING

FLEXIBILITET OCH TRANSPARENS

Pension är för många en betydande del av den totala förmögenheten. Tyvärr ges inte denna viktiga del av din förmögenhet alltid det engagemang som den förtjänar. Hos oss erbjuder vi pensionslösningar i en flexibel förvaltningsform, i vår depålösning, med målet att ge ditt sparande en stabil och positiv avkastning. Med flexibla försäkringsskal, transparenta avgifter, fri flytträtt, ett brett urval av tilläggsförsäkringar och tillvalstjänster samt en kvalitativ rådgivning får du en personlig, engagerad och tillgänglig partner.

Behovsdriven pensionsanalys

För oss är inte fokus på om, utan snarare på hur och varför du tagit dina tidigare beslut samt på vilket sätt vi kan hjälpa dig att validera dessa. Vi tar fram en behovsdriven pensionsanalys med tillhörande strategisk plan. En plan som inte bara fokuserar på hur mycket du måste spara för att nå en viss nivå den dagen du går i pension, utan en heltäck­ande plan som berör vad som borde göras både innan och efter pensionen. Vi tar hänsyn till hur detta görs så effektivt som möjligt och hjälper dig under resans gång eftersom pensionsfrågor, likt övrig rådgivning, inte bör vara beslut av engångskaraktär.

En depåförvaltad pensionslösning

Vår pensionslösning är depåförvaltad och man är därmed inte tvingad till ett begränsat fondutbud. Vi erbjuder kunderna att handla allt från Aktier, Fonder, ETF:er, obliga­tioner, strukturerade produkter och optioner. Utmärkt för exempelvis företag med incitamentsprogram där anställda kan handla bolagets egna aktier och optioner i sin tjänstepension.

Vi redovisar alla våra intäkter

Hos oss arbetar vi med full transparens mot dig som kund. Det innebär att vi tydligt redovisar alla våra intäkter i alla lägen. Tack vare detta kan vi erbjuda dig en ärlig rådgivning kring dina pensioner och försäkringar, utan att behöva kompromissa kring vad som är bäst för dig. Vi är dessutom övertygade om att du som kund blir nöjdare, om du faktiskt vet vad du betalar för.

Vår pensionslösningar innehåller:

  • Depåförvaltning
  • Ålderspension
  • Premiebefrielse
  • Återbetalningsskydd
  • Extra efterlevandeskydd
  • Sjukförsäkring
  • Gruppolycksfallförsäkring
  • Tjänstegrupplivförsäkring
  • Privatvårdsförsäkring

 

Vi tar hand om dina finanser