Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

Investera i fastigheter eller aktier - en jämförelse

Jämför alltid avkastning och risk inför investeringar. Läs vår guide ”Investera i fastigheter eller aktier – en jämförelse”

Borde investering ske i aktier eller i fastigheter? Eller kanske i fastighetsräntefonder? Vad finns det för fördelar och nackdelar med de olika investeringsformerna?

Investera i fastigheter

Investeringar i fastigheter kan ske via flera olika vägar. Dessutom finns möjlighet att investera i lån till fastighetsbolag eller köpa delar via crowdfunding. När det kommer till direktinvestering i fastigheter finns bland annat följande att förhålla sig till:

Lägsta belopp

En stor nackdel med att investera i fastigheter är de stora belopp som krävs. Det är även orsaken till att marknaden inte är vanlig för småsparare att investera i. I vissa fall kan delar av en fastighet köpas men även då är lägsta beloppet betydligt högre än vid andra investeringar.

Stabil investering

Fastigheter har historiskt sett varit stabila investeringar. Människor behöver alltid någonstans att bo och detta inte minst i storstadsområden. Avkastningen kan därmed vara god i förhållande till risken. Med fastigheter går det att räkna med en ungefärligt fast avkastning per år.

Belåningsbar

Då fastigheter är en trygg investering går de även att belåna varpå en mycket låg ränta kan erbjudas från banken.

Svårt att värdera

En stor skillnad mellan aktier och fastigheter är utbudet på information, analyser och värderingar. Det ställer högre krav på att investerarna själv kan söka upp och värdera information.

Förvaltning

Fastigheter behöver förvaltning för att inte falla i värde. Det är därmed en kostnad som behöver räknas in i investeringen.

Lätt/Svårt

Att investera i fastigheter är ännu fortfarande relativt komplicerat. Någon enkel öppen marknad finns inte tillgänglig och den bästa vägen är att ha kontakt med fastighetsmäklare.

Investera i aktier

En mycket stor andel av Sveriges befolkning spar i aktier, antingen direkt eller via fonder. Det beror till stor del på enkelheten och att det inte funnits så många andra alternativ till långsiktigt sparande.

Lägsta belopp

Lägsta belopp att investera är värdet på aktien. Hos vissa tjänster går det till och med att köpa delar av en aktie vilket innebär att köparen väljer exakt hur stor summa som ska investeras. Fonder brukar ha ett lägsta belopp för köp, något som ofta ligger på 100 kr.

Stabil investering

Aktier kan vara en relativt stabil investering – men lika gärna en extremt osäker. Allt beror på inom vilka branscher som investering sker samt hur bred portföljen är. Det viktiga är att ”inte lägga alla ägg i samma korg”. Historiskt sett har aktier haft en mycket bra avkastning och framförallt med ett långsiktigt perspektiv rekommenderas aktier. Däremot är det mycket svårt att räkna med en specifik nivå på avkastning.

Belåningsbar

Beroende på hos vilken aktiemäklare som aktierna köps kan belåning erbjudas eller inte. Aktiebelåning med låg belåningsgrad och med stabila aktier kan till och med ske utan någon räntekostnad alls, alternativ ett mycket låg ränta.

Svårt att värdera

Med ett flertal magasin inom privatekonomi och sparande är det inte svårt att följa experternas råd kring aktieinvesteringar.

Förvaltning

Någon förvaltning behövs inte av aktier. Köps däremot fonder betalas en mindre förvaltningsavgift för att någon annan ska ta ansvar för att balansera innehavet utifrån marknadens rörelser.

Lätt/Svårt

Idag är det extremt lätt att köpa/sälja aktier. På två-tre minuter har ett konto skapats hos någon av de stora aktiemäklarna, pengar satts in och första aktien köpts. Fonder kan lika enkelt köpas via dessa aktiemäklare alternativt via en bank.

Användarvänligheten är betydligt större för aktieinvestering än investering i fastigheter. Däremot erbjuder fastigheter en stabilare avkastning. 

 

 

Vill du ha hjälp med Private Banking? Kontakta Mangold!
4 Mar 2020