Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

Artiklar

Texterna på denna blogg är skrivna av en extern part och kommer inte från Mangold. 
RSS

Investera i kristider - vad är viktigt att tänka på?

29 Sep 2020

Aldrig tidigare har börsen fallit så mycket på kort tid som under Coronakrisen 2020. Det är inget nytt med kriser som för med sig kraftiga börsras – politisk osäkerhet, risk för krig och terrordåd och stora bankkrascher är flera orsaker som kan skapa oro på börsen och kraftiga hastiga fall. Men Corona är något annat [...]


Hitta de bästa läkemedelsfonderna

31 Aug 2020

En läkemedelsfond är ett bra tillskott till portföljen. Det är en bransch som går bra i både hög- och lågkonjuktur och små företag har ofta stor potential. Läkemedel är en urstark bransch, där företagen ofta drar in miljardbelopp årligen på sina största mediciner. Medan vissa företag endast har en storsäljare, har de största jättarna oftast [...]


Fördelar med en diversifierad aktieportfölj

15 Jul 2020

Att spara pengar i aktier innebär alltid en risk. Men risken kan minskas genom att sprida ut sitt aktieinnehav på flera olika företag och branscher. Detta kallas för diversifiering. En diversifierad aktieportfölj utvecklas jämnt Tyvärr är det fortfarande väldigt vanligt att svenskar som äger aktier gör det endast i ett eller två bolag, vilket såklart [...]


Långsiktigt sparande för barn - de bästa alternativen

9 Apr 2020

Sparande bör både ske kortsiktigt och långsiktigt. Här presenteras vad som är viktigt gällande långsiktigt sparande för barn – de bästa alternativen. Till körkortet, studier, första lägenheten eller en utlandsresa till studenten? Många föräldrar har ett långsiktigt sparande till sina barn med ett tydligt mål gällande vad pengarna förväntas användas till. Det är även just [...]


Investera i fastigheter eller aktier - en jämförelse

4 Mar 2020

Jämför alltid avkastning och risk inför investeringar. Läs vår guide ”Investera i fastigheter eller aktier – en jämförelse” Borde investering ske i aktier eller i fastigheter? Eller kanske i fastighetsräntefonder? Vad finns det för fördelar och nackdelar med de olika investeringsformerna? Investera i fastigheter Investeringar i fastigheter kan ske via flera olika vägar. Dessutom finns [...]


Hur fungerar ett investeringssparkonto?

3 Feb 2020

För småsparare är investeringssparkonto nästan alltid det bästa alternativet. Vad finns det för fördelar och begränsningar? Såhär fungerar ett investeringssparkonto: Varför skapades ISK? Investeringssparkonto skapades för att förenkla sparandet i aktier och fonder för småsparare. Med kontot behöver inte köp/sälj av värdepapper deklareras och skattefrågan sköts helt automatiskt. Efter att ISK infördes använder de flesta [...]


Hur fungerar stiftelser? Ekonomi, regler, avkastning

6 Dec 2019

Hur fungerar egentligen en stiftelse? En stiftelse sett ur ett rent juridiskt perspektiv är egentligen en större förmögenhet som förvaltas för ett specifikt syfte. En stiftelse leds antingen av en styrelse eller av en extern förvaltare som bär ansvaret för att förmögenheten i fråga ska förvaltas och sedermera ha medel för det specifika ändamål och [...]


Vad gör en trader?

23 Oct 2019

Vad gör en trader? Till skillnad från en renodlad investerare så handlar en trader mer kortsiktigt och med en tanke på att göra vinster dagligen. Det som skiljer en professionell investerare mot en trader är att den förra agerar mer långsiktigt och fattar sina beslut på god research och en tro på företaget man investerar [...]


Konjunkturcykel

7 Aug 2019

När man väljer att spara kapital, eller investera kapitalet på en börsmarknad, är det ett slags sparande som alltid är beroende av yttre faktorer. Några av de faktorerna är politiska, ekonomiska och historiska. Marknadens variation mellan högkonjunktur och lågkonjunktur repeteras med relativt regelbundna intervall i en konjunkturcykel. "Investerar man sitt kapital på börsen, inverkar omvärldens [...]


Lägga om bolån – så fungerar det

18 Jun 2019

För den som är beredd att lägga om sitt bolån finns det många faktorer att ta hänsyn till. Varför väljer man att lägga om sitt bolån? Detta kan bero på att man inte är nöjd med storleken på räntan, eller de villkor man har med sin gamla bank. Har man en gång tagit lån i [...]


Välj rätt kapitalförsäkring

26 Jan 2019

En kapitalförsäkring är en placeringsform i vilken du kan spara i fonder, aktier och värdepapper precis som i ett vanligt sparande, men där du inte betalar skatt på vinsten utan genom en schablonskatt som dras från det sparade beloppet varje år. Å andra sidan är inte förluster i en kapitalförsäkring avdragsgilla, som de är vid [...]


Private Banking | Pensionssparande

6 Jan 2019

För den som handlar med värdepapper på börsen är köp- och säljsignaler att viktigt begrepp. Köpsignaler och säljsignaler kan ses som flaggor som sätts på aktier för att indikera vilken trend de befinner sig. En aktie som är på nedgång försätts således med flaggan ”sälj”, varpå många säljer hela eller delar av sitt innehav, varpå [...]


Konjunkturanalys 2018

16 Dec 2018

Om man sammanställer konjunkturanalyserna från några tunga aktörer, bland annat Konjunkturinstitutet, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, ges en bild av ett Sverige där högkonjunkturen redan toppat, och där vi från och med nästa år kommer att få se en utplaning och en minskning av tillväxten. Det rör sig dock inte om någon dramatisk nedgång. Vissa analytiker [...]


Köpsignaler och säljsignaler - så fungerar det

26 Nov 2018

För den som handlar med värdepapper på börsen är köp- och säljsignaler att viktigt begrepp. Köpsignaler och säljsignaler kan ses som flaggor som sätts på aktier för att indikera vilken trend de befinner sig. En aktie som är på nedgång försätts således med flaggan ”sälj”, varpå många säljer hela eller delar av sitt innehav, varpå [...]


Indexfond och investmentbolag - Fördelar och nackdelar

5 Nov 2018

Det finns fler sätt att investera på börsen än att köpa aktier i enskilda bolag. Indexfonder och investmentbolag är två sätt. De lämpar sig båda främst för långsiktigt sparande och kännetecknas dessutom av låga avgifter. Många aktierådgivare förespråkar investeringar i indexfonder och/eller investmentbolag. Indexfonder – oslagbart i det långa loppet? En indexfond är (oftast) en [...]


Formulera tydliga mål

15 Oct 2018

Private Banking är alltid en överenskommelse mellan två parter, förvaltaren och kunden. Det är kundens önskemål kring sina investeringar som styr förvaltarens agerande. Som kund kan du välja att vara mer eller mindre aktiv i förvaltandet. Kanske föredrar du att få rådgivning kring investeringar, skatter och andra ekonomiska frågor, eller så ägnar du hellre tiden [...]


Risknivåer Private Banking

15 Oct 2018

Alla är vi olika. Det avspeglas naturligtvis också i hur vi hanterar investeringar. Vissa vill ta det väldigt försiktigt och tar ogärna stora risker, medan andra tycker om att chansa, att våga sätta mer på spel, och kanske i slutändan få en högre avkastning. "Som kapitalförvaltare är det därför av stor vikt att ta reda [...]


Här kan du läsa matnyttiga artiklar som relaterar till Private Banking!