Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis | 08-503 01 550

Artiklar

Texterna på denna blogg är skrivna av en extern part och kommer inte från Mangold. 

Konjunkturcykel

7 aug 2019

När man väljer att spara kapital, eller investera kapitalet på en börsmarknad, är det ett slags sparande som alltid är beroende av yttre faktorer. Några av de faktorerna är politiska, ekonomiska och historiska. Marknadens variation mellan högkonjunktur och lågkonjunktur repeteras med relativt regelbundna intervall i en konjunkturcykel. "Investerar man sitt kapital på börsen, inverkar omvärldens [...]


Lägga om bolån – så fungerar det

18 jun 2019

För den som är beredd att lägga om sitt bolån finns det många faktorer att ta hänsyn till. Varför väljer man att lägga om sitt bolån? Detta kan bero på att man inte är nöjd med storleken på räntan, eller de villkor man har med sin gamla bank. Har man en gång tagit lån i [...]


Välj rätt kapitalförsäkring

26 jan 2019

En kapitalförsäkring är en placeringsform i vilken du kan spara i fonder, aktier och värdepapper precis som i ett vanligt sparande, men där du inte betalar skatt på vinsten utan genom en schablonskatt som dras från det sparade beloppet varje år. Å andra sidan är inte förluster i en kapitalförsäkring avdragsgilla, som de är vid [...]


Private Banking | Pensionssparande

6 jan 2019

För den som handlar med värdepapper på börsen är köp- och säljsignaler att viktigt begrepp. Köpsignaler och säljsignaler kan ses som flaggor som sätts på aktier för att indikera vilken trend de befinner sig. En aktie som är på nedgång försätts således med flaggan ”sälj”, varpå många säljer hela eller delar av sitt innehav, varpå [...]


Konjunkturanalys 2018

16 dec 2018

Om man sammanställer konjunkturanalyserna från några tunga aktörer, bland annat Konjunkturinstitutet, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, ges en bild av ett Sverige där högkonjunkturen redan toppat, och där vi från och med nästa år kommer att få se en utplaning och en minskning av tillväxten. Det rör sig dock inte om någon dramatisk nedgång. Vissa analytiker [...]


Köpsignaler och säljsignaler - så fungerar det

26 nov 2018

För den som handlar med värdepapper på börsen är köp- och säljsignaler att viktigt begrepp. Köpsignaler och säljsignaler kan ses som flaggor som sätts på aktier för att indikera vilken trend de befinner sig. En aktie som är på nedgång försätts således med flaggan ”sälj”, varpå många säljer hela eller delar av sitt innehav, varpå [...]


Indexfond och investmentbolag - Fördelar och nackdelar

5 nov 2018

Det finns fler sätt att investera på börsen än att köpa aktier i enskilda bolag. Indexfonder och investmentbolag är två sätt. De lämpar sig båda främst för långsiktigt sparande och kännetecknas dessutom av låga avgifter. Många aktierådgivare förespråkar investeringar i indexfonder och/eller investmentbolag. Indexfonder – oslagbart i det långa loppet? En indexfond är (oftast) en [...]


Fördelar med en diversifierad aktieportfölj

15 okt 2018

Att spara pengar i aktier innebär alltid en risk. Men risken kan minskas genom att sprida ut sitt aktieinnehav på flera olika företag och branscher. Detta kallas för diversifiering. En bra aktieportfölj är väl diversifierad, vilket innebär att den innehåller åtminstone tio olika aktier. Mellan tio och femton aktier är enligt många experter ett idealt [...]


Formulera tydliga mål

15 okt 2018

Private Banking är alltid en överenskommelse mellan två parter, förvaltaren och kunden. Det är kundens önskemål kring sina investeringar som styr förvaltarens agerande. Som kund kan du välja att vara mer eller mindre aktiv i förvaltandet. Kanske föredrar du att få rådgivning kring investeringar, skatter och andra ekonomiska frågor, eller så ägnar du hellre tiden [...]


Risknivåer Private Banking

15 okt 2018

Alla är vi olika. Det avspeglas naturligtvis också i hur vi hanterar investeringar. Vissa vill ta det väldigt försiktigt och tar ogärna stora risker, medan andra tycker om att chansa, att våga sätta mer på spel, och kanske i slutändan få en högre avkastning. "Som kapitalförvaltare är det därför av stor vikt att ta reda [...]


Här kan du läsa matnyttiga artiklar som relaterar till Private Banking!