Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

Hur fungerar ett investeringssparkonto?

För småsparare är investeringssparkonto nästan alltid det bästa alternativet. Vad finns det för fördelar och begränsningar? Såhär fungerar ett investeringssparkonto:

Varför skapades ISK?

Investeringssparkonto skapades för att förenkla sparandet i aktier och fonder för småsparare. Med kontot behöver inte köp/sälj av värdepapper deklareras och skattefrågan sköts helt automatiskt. Efter att ISK infördes använder de flesta småsparare denna möjlighet just tack vare dess olika fördelar.

Hur fungerar ISK och skatt?

När aktier köps inom en aktiedepå behöver eventuella vinster beskattas med kapitalskatt. Denna skattesats är 30 %. En person som köper en aktie för 10 000 kr och sedan säljer den för 13 000 kr kommer skatta 30 % på 3000 kr dvs 900 kr.

Värdepapper som köps inom ett ISK har däremot inte kapitalskatt. Istället används en schablonskatt. Först räknas ingående värde ut per kvartal. Utöver det läggs alla insättningar till och den totala summan delas på fyra. Detta blir kapitalunderlaget. Av detta räknas sedan schablonintäkten ut genom att kapitalunderlaget multipliceras med en fast procentsats.

Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan under föregående år adderat med 1 procentenhet. Däremot har man ställt begränsning till att det aldrig får gå under 1,25 %. Det är denna summa som sedan beskattas med 30 %.

Kortfattat: Skatt betalas på investeringssparkonto oavsett om värdet på innehavet ökat eller minskat under året. Skatten är schablonskatt som grundar sig på statslåneräntan föregående år. När statslåneräntan är låg blir alltså även skatten låg. År 2019 var skatten 0,45 % av innehavet.

Hur fungerar ISK och deklaration?

Utöver att skatten blir betydligt lägre (vid ökat värde) så är ISK extremt mycket enklare att deklarera än handel i en aktiedepå. Detta genom att deklarationsunderlaget redan är ifyllt i deklarationen. Det enda som krävs är att man godkänner sifforna och skickar in deklarationen.

Vilka tillgångar kan man ha inom kontot?

Inom ett investeringssparkonto kan man bland annat ha aktier, aktieobligationer, certifikat, warranter och obligationer. Dessutom kan man ha likvida medel på kontot. Kravet är att värdepappret måste vara upptaget på en marknad som är reglerad inom EU eller EES alternativt en marknad som är utanför EES men som uppfyller liknande krav.

Det är även möjligt att flytta in värdepapper från andra depåer till sitt investeringssparkonto. Däremot klassas detta som att dessa värdepapper säljs och sedan köps inom kontot. Med andra ord kommer en kapitalvinst/förlust att uppstå vid försäljningen.

Hur öppnar jag ett konto?

De banker och aktiemäklare som erbjuder handel i värdepapper har mycket ofta investeringssparkonto. Första steget är att öppna ett konto på banken. Idag är detta mycket enkelt tack vare verifiering med Bank-ID. Därefter ansöker man om att få öppna ett investeringssparkonto vilket inte tar mer än några minuter. När ansökan är godkänd kan pengar föras över till kontot och handel genomföras.

Tack vare att deklarationen sker automatiskt och ingen K4-blankett behöver fyllas kan handeln ske extremt enkelt. Handel sker på samma handelsplattform som aktiemäklaren erbjuder vid köp inom en aktiedepå. Skillnaden är att man väljer att sina värdepapper ska hamna inom investeringssparkontot.

 

Vill du ha hjälp med Private Banking? Kontakta Mangold!
3 Feb 2020