Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

Lägga om bolån – så fungerar det

För den som är beredd att lägga om sitt bolån finns det många faktorer att ta hänsyn till. Varför väljer man att lägga om sitt bolån? Detta kan bero på att man inte är nöjd med storleken på räntan, eller de villkor man har med sin gamla bank. Har man en gång tagit lån i en bank behöver det inte alls betyda att man bör stanna kvar som en lojalitetsgest till den banken. Tvärtom. De flesta svenskar bör bli lite mer "otrogna" mot sin egen bank.

"Många som en gång har fått ett bolån i en bank, jämför alltför sällan räntor och villkor med andra banker. Det är synd, då många bolånetagare skulle kunna vinna på att jämföra fler lån och villkor som bankerna har. Gör man det, utmejslas ganska snart vilka banker som har de bästa villkoren och den bästa räntan."

Här presenteras några viktiga faktorer att ta i beaktande innan man bestämmer sig för en bolåneflytt.

Amorteringskrav – eller ej

Beroende på tidspunkten då bolånet har tagits, kommer man att få ett nytt bolån med ett amorteringskrav. Alltså; har man ingått det ursprungliga bolånet innan den 1 juni 2016, har man inget amorteringskrav på det flyttade bolånet, och tvärtom. Har man fått sitt bolån efter den 1 juni 2016, kommer även det nya bolånet – efter flytten – att ha ett amorteringskrav. Dessa villkor förändras inte om man väljer att flytta bolånet. Men tar man ett bolån med något ändrade villkor än det som gällde i det gamla lånet; till exempel om man vill låna en större summa än den ursprungliga, kommer det ett amorteringskrav med det förändrade lånet. Det anses nämligen då vara ett "nytt" bolån.

Ränteskillnadsersättning

Din gamla bank, som beviljade det ursprungliga bolånet, har rätt att ta ut en ränteskillnadsersättning om man väljer att flytta bolånet. Detta gäller dock endast om man har bunden ränta på bolånet. Den gamla banken kommer att kräva en ränteskillnadsersättning. Men har man haft en rörlig ränta på det gamla bolånet, slipper man betala en sådan ränteskillnadsersättning. Alltså; har man haft en rörlig ränta på det gamla bolånet, slipper man betala en ränteskillnadsersättning.

Säkerhetsbyte – om du köper ny bostad

Skulle det vara så att man i samma veva som man flyttar bolånet också säljer och köper en ny bostad, blir hela processen mer omfattande. Då kan det ta något längre tid att flytta bolånet. Det som händer är att den nya banken vill göra en egen riskkalkyl med en ny säkerhet (den nya bostaden). Då kan den nya banken vilja göra en aktuell värdering av bostaden. Byter man alltså säkerhet för bolånet (vid flytt till en ny bostad) kommer det att anses vara ett nytt bolån, ingånget efter 1 juni 2016, med amorteringskrav, även om man inte hade det i sitt ursprungliga bolån.

Så går en bolåneflytt till

Skulle man välja att lägga om bolånet hos en ny bank, vill banken ha alla dokument; såsom räntevillkor och alla dokument som rör bolånet. Den nya banken gör sedan en kreditupplysning och ber sedan om en underskrift på ett skuldebrev. Först efter det löser den nya banken in det gamla bolånet och tar över det.

Är du Private Banking-kund får du en tjänsteman som sköter alla administrativa tjänster som krävs för att kunna flytta bolånet till en bank med bättre ränta och villkor. På så sätt får du någon som förhandlar åt dig. Det finns alltså flera fördelar med att anlita Private Banking för omläggning av bolånet.

Är man kund hos en aktör som erbjuder tjänster som Private Banking, samlar man allt som rör finanserna hos en och samma aktör som har möjligheten att ha en överblick över ens eget sparande och bolån. 

 

Vill du ha hjälp med Private Banking? Kontakta Mangold!
18 Jun 2019