Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

Formulera tydliga mål

Private Banking är alltid en överenskommelse mellan två parter, förvaltaren och kunden. Det är kundens önskemål kring sina investeringar som styr förvaltarens agerande. Som kund kan du välja att vara mer eller mindre aktiv i förvaltandet. Kanske föredrar du att få rådgivning kring investeringar, skatter och andra ekonomiska frågor, eller så ägnar du hellre tiden åt annat och låter din personliga kontakt förvalta ditt kapital åt dig helt och hållet.

"Det är viktigt att kund och förvaltare kommer överens om vad som gäller redan från början. Faktum är att det är en förutsättning för att Private Banking ska fungera."

Det handlar ju om vilka mandat förvaltaren har att handskas med pengarna. Det du som kund framför allt måste bestämma dig för är hur stora risker du är villiga att ta, vad för tidsperiod du tänker dig för investeringen, samt om du vill ha en diskretionär eller mer rådgivande förvaltning.

Vilken risknivå är du bekväm med?

Vilken risknivå man väljer för sin investering har mycket att göra med hur man är som människa, och också så klart hur känslig man är för förluster. Risknivån anger hur stor risk det finns att en investering blir en förlust. På investeringar med högre risk blir dock också avkastningen högre, så det handlar alltså om att satsa hårt för att vinna stort.

Är man bara medveten om riskerna och vet att man kan hantera en förlust kan man tjäna mycket pengar på en högre risknivå, särskilt om man vill få sitt kapital att växa snabbt. Har man däremot gott om tid och inte vill riskera en större förlust är det så klart bättre att satsa på en låg risknivå. Din kapitalförvaltare kan förklara närmare vad de olika risknivåerna innebär.

Vad har du för tidsplan?

Hur lång tid en investering sträcker sig är också av betydelse för hur förvaltningen läggs upp. Som vi nyss nämnde kan man vid längre investeringsperioder välja en lägre risknivå och ändå få kapitalet att växa över lång tid. På samma sätt kan en investerare som snabbt vill öka sitt kapital tjäna mycket på att välja en högre risknivå. De flesta kunder inom Private Banking väljer ett längre tidsperspektiv för sin investering, medan en del vill ha hjälp att snabbt få sin förmögenhet att växa.

Vilken typ av förvaltning passar dig bäst?

Du bör som kund också bestämma dig för vilken typ av förvaltning du vill ha; diskretionär eller av mer rådgivande natur. Återigen handlar det om hur engagerad du vill vara och hur mycket tid du är villig att lägga på dina investeringar. En diskretionär förvaltning innebär att kapitalförvaltaren sköter om investeringar och ständigt håller sig uppdaterad och gör ändringar. Som kund får du rapporter en gång i månaden och så fort något väsentligt händer. Vill du ägna tiden åt annat än kapitalaffärer är diskretionär förvaltning att föredra.

Om du däremot hellre vill sköta dina placeringar själv, kan förvaltningen i stället vara rådgivande. Du kan då be om råd och få tips om bra investeringar, men du placerar själv pengarna där du vill. Ett bra alternativ för den som vill känna sig mer delaktig i hanterandet av sina pengar.

 

Vill du ha hjälp med Private Banking? Kontakta Mangold!15 Oct 2018