Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

Indexfond och investmentbolag - Fördelar och nackdelar

Det finns fler sätt att investera på börsen än att köpa aktier i enskilda bolag. Indexfonder och investmentbolag är två sätt. De lämpar sig båda främst för långsiktigt sparande och kännetecknas dessutom av låga avgifter. Många aktierådgivare förespråkar investeringar i indexfonder och/eller investmentbolag.

Indexfonder – oslagbart i det långa loppet?

En indexfond är (oftast) en aktiefond som avspeglar ett befintligt aktieindex. Ett aktieindex i sin tur är ett sätt att mäta värdet på en bransch eller en grupp företag. I ett index ingår vanligen ungefär 30 bolag och indexet speglar det sammanlagda värdet av dessa bolag på aktiemarknaden.

"Huvudregeln för en aktiefond är att man köper så många aktier i ett företag att det procentuellt avspeglar företagets andel av indexet."

Detta gör att handhavandet av en indexfond kan automatiseras och i stor utsträckning skötas av datorer, vilket gör att avgiften för en indexfond generellt är låg och ibland till och med gratis. Undersökningar har visat att indexfonder nästan alltid överträffar aktivt förvaltade fonder över tid. Dock kan en indexfond per definition aldrig överträffa själva index, något som en aktivt förvaltad fond alltid strävar efter att göra.

Fonder bättre på kort sikt

Som en långsiktig investering är alltså en indexfond svårslagen. Nedgångar sker naturligtvis, men kommer att jämna ut sig i det långa loppet. Kombinerat med de låga avgifterna ger en indexfond över en period på säg tio eller tjugo år mycket bra avkastning. På kortare tid är det dock generellt bättre att satsa på en aktivt förvaltad fond, eftersom man där kan göra snabbare vinster genom att satsa på snabbt växande företag.

Detta är en annan aspekt av indexfonder som är värd att beakta. De företag som finns i de olika indexen är i regel företag som har sin kraftigaste tillväxt bakom sig och nu är stora aktörer som är stabila men inte kommer att gå kraftigt framåt. Det gör indexet trögrörligt och så klart olämpligt för snabba investeringar. I gengäld är de en relativt trygg investering.

Investmentbolag – naturlig riskspridning

Ett investmentbolag är ett bolag som har som affärsidé att köpa aktier i andra företag. Den som investerar i ett investmentbolag investerar alltså indirekt i en rad andra företag inom olika branscher, utvalda av investmentbolagets experter och inte sällan dessutom under deras inflytande. Det är nämligen vanligt att ett investmentbolag tar plats i företagens styrelser efter att man investerat i dem, för att få inflytande och erbjuda trygghet och expertis.

Många anser att investmentbolag är en trygg investering, och det innebär ju också en naturlig riskspridning, eftersom investmentbolaget har stor kunskap och inflytande samlat hos sig och väljer ut lovande företag inom alla branscher. Till sist gör även den så kallade investmentbolagsrabatten att det i regel är billigare att investera i ett företag via ett investmentbolag än att köpa aktier direkt.

Höga avgifter, mindre kontroll

Även investmentbolag är en långsiktig investering. Vill man ha möjlighet att ofta göra transaktioner är det bättre att investera i fonder, eftersom courtageavgifterna blir höga hos ett investmentbolag. Man kan så klart inte heller kontrollera vilka företag man investerar i, eftersom detta beslutas av investmentbolaget.

Ett bra sätt att diversifiera portföljen

De fem största investmentbolagen i Sverige heter Industrivärden, Investor, Kinnevik, Lundbergföretagen och Ratos. Vill man uppnå en riktigt diversifierad portfölj med goda möjligheter till avkastning på lång sikt bör man investera i dessa fem bolag. Man bör dessutom även satsa på en eller två indexfonder.

 

Vill du ha hjälp med Private Banking? Kontakta Mangold!5 Nov 2018