Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

Konjunkturanalys 2018

Om man sammanställer konjunkturanalyserna från några tunga aktörer, bland annat Konjunkturinstitutet, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, ges en bild av ett Sverige där högkonjunkturen redan toppat, och där vi från och med nästa år kommer att få se en utplaning och en minskning av tillväxten. Det rör sig dock inte om någon dramatisk nedgång. Vissa analytiker tror att tillväxten även nästa år kommer att vara god och ligga strax under 2,5%, medan vissa är mer pessimistiska och tror på en så liten tillväxt som 1% under 2019.

”En konjunkturanalys är dels resultatet av intervjuer och temperaturmätningar inom arbetsmarknaden, finansvärlden och i företagsvärlden. Mycket handlar det om hur företagen själva har det och vad de räknar med att kunna åstadkomma i framtiden”

Att räntan kommer att höjas under 2019, eller kanske till och med nu i slutet av 2018, är de flesta överens om, detta för att minska effekterna av en eventuell konjunkturnedgång. Hur mycket den höjs har dock att göra med hur tillväxten blir. De som tror på liten tillväxt tror att räntan kommer att förbli runt nollstrecket under en lång tid framöver, medan andra spår att den kommer att stiga till så mycket som 2%. Sanningen ligger förmodligen någonstans däremellan, vilket ju inte är den dramatiska uppgång som en del befarat.

Orosmoln vid horisonten

I analyserna som gjorts under 2018 råder som synes en del oenighet kring hur arbetsmarknad och näringsliv kommer att reagera och utvecklas under de närmaste åren, och osäkerheten hänger såklart ihop med den relativt instabila situation vi ser i världen just nu. Många befarar ett handelskrig emellan USA och Kina, andra funderar över vad Brexit kommer att leda till och vissa hyser farhågor kring vad Italiens instabila statsfinanser ska medföra. All denna osäkerhet gör att det så klart blir väldigt svårt att förutspå vad som kommer att ske med ekonomin, i Sverige och internationellt.

Byggbranschen kommer att minska

Vad gäller Sverige tror många att tillväxttakten kommer att bli mindre än i omvärlden generellt. Vi var snabbt ute i högkonjunktur medan resten av Europa tagit lite längre tid på sig. De senaste åren har bostadsbyggandet ständigt nått nya höjder, vilket en del menar nu kommer att bita oss i svansen. Efterfrågan på bostäder har sjunkit, vilket kommer att medföra en kraftig nedgång i byggnadsbranschen, något som även påverkar relaterade branscher som leverantörer och en stor del av tillverkningsindustrin. Även här påverkar förstås ränteläget efterfrågan.

Lönerna fortsätter att stiga för dem med utbildning

Samtidigt som arbetslösheten är relativt låg i Sverige så är den mycket hög bland utrikes födda,vilket skapar en skevhet som i längden inte är bra. Det är svårt för företag att hitta personer med rätt kompetens, vilket medför att löneökningen stiger kraftigare än förväntat. Detta i sin tur gör att kostnadstrycket i företagen stiger. Samtidigt är en stark arbetsmarknad med stora löneökningar generellt bra för hushållen, och om räntorna inte stiger för mycket kan konsumtionen hjälpa till att ge en hög tillväxt även nästkommande år.

Mycket osäkerhet i en analys

En konjunkturanalys är dels resultatet av intervjuer och temperaturmätningar inom arbetsmarknaden, finansvärlden och i företagsvärlden. Mycket handlar det om hur företagen själva har det och vad de räknar med att kunna åstadkomma i framtiden. Men det är så klart mycket gissningar inblandade och alla har sin egen syn på hur data ska tolkas.

Om man sammanställer de konjunkturanalyser som gjorts 2018 får man en bild av ett Sverige där allt rullar på ungefär som det gjort, med lite mindre tillväxt och med något högre räntor. Det mesta är dock väldigt odramatiskt och den bostadsrättsägare som oroar sig över stora räntechocker, eller den byggentreprenör som ser konkursen komma mot sig, kan nog med fog känna sig lugna. Men en instabil omvärld, både politiskt och finansiellt, kan samtidigt skapa problem även här på hemmaplan och en internationell kris av något slag kan mycket väl visa sig göra alla konjunkturanalyser inaktuella.

Vad innebär en kommande konjunkturnedgång för den som sparar?

Ur ett sparandeperspektiv kan man väl sammanfatta det hela med att det knappast är läge för stora risktaganden, utan snarare är det bättre att satsa på långa investeringar och framför allt att diversifiera sin aktieportfölj så mycket som möjligt. Möjligtvis kan den som investerat mycket i byggbranschen sälja av en del av sitt aktiebestånd och i stället satsa på aktier i någon annan sektor.

Sedan handlar det såklart om hur ens egen ekonomi påverkas av eventuella räntehöjningar och dylikt. Kanske får man finna sig i att spara mindre summor varje månad, för att ha råd med den dagliga konsumtionen. Då gör man definitivt rätt i att placera sina pengar så säkert som möjligt och ge dem en chans att på ett stabilt sätt växa till sig inför framtiden.

 

Vill du ha hjälp med Private Banking? Kontakta Mangold!16 Dec 2018