Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

Köpsignaler och säljsignaler - så fungerar det

För den som handlar med värdepapper på börsen är köp- och säljsignaler att viktigt begrepp. Köpsignaler och säljsignaler kan ses som flaggor som sätts på aktier för att indikera vilken trend de befinner sig. En aktie som är på nedgång försätts således med flaggan ”sälj”, varpå många säljer hela eller delar av sitt innehav, varpå aktien faller ytterligare, och så vidare. Vid ett visst värde kommer dock prisfallet att stanna av och stabiliseras eller kanske börja stiga igen. Så småningom hamnar den i en trend som motiverar en ”köp”-flagga.

”Det verktyg som används för att bedöma om en aktie trendar eller faller kallas för teknisk analys, en metod att försöka förutspå aktiers framtida värde”

Vad, eller snarare vem, är det då som avgör om en aktie får en köp- eller en säljsignal? Svaret är att det finns många olika aktörer, till exempel banker, låneinstitut, aktiemäklare och företag inom private banking som erbjuder olika former av service för att tillhandahålla köp- och säljsignaler. Det verktyg, eller snarare samling verktyg, som används för att bedöma om en aktie trendar eller faller kallas för teknisk analys, en metod att försöka förutspå aktiers framtida värde som är lika enkel att förklara som den är svår att bemästra.

Teknisk analys

Teknisk analys innebär i korthet att man genom att titta på en akties prisutveckling historiskt försöker förutspå hur värdet kommer att utvecklas i framtiden. Till sin hjälp ha man olika former av grafer och andra hjälpmedel. Det krävs i regel också, vid större analyser, att man har tillgång till stora mängder datakraft. Teknisk analys har sedan nittiotalet blivit ett av de viktigaste verktygen för handel med värdepapper och en del personer försörjer sig på aktiehandel enbart genom att använda sig av teknisk analys.

Börsen styrs av psykologi

Anledningen till att teknisk analys ofta fungerar är att börsen och aktiehandeln världen över till största delen är uppbyggd kring psykologi. Börsen är egentligen ingenting annat än ett stort antal människors gemensamma tänkande kring vad som bör köpas och vad som bör säljas. Ett företags aktie är värd varken mer eller mindre än vad människor är villiga att betala för den i stunden.

När människor ser att en aktie börjar säljas är ryggmärgsreaktionen ofta att själva sälja. Kalla det grupptryck, men ofta tittar man inte ens på anledningen till att ett stort antal aktier säljs. Ofta har det inte alls att göra med att någon tror att en aktie kommer att falla kraftigt, man behöver helt enkelt pengarna till något annat. Men resten av marknaden anar ugglor i mossen och börjar sälja. Panik sprider sig och aktien faller. Denna typ av hastiga upp- och nedgångar sker dagligen på börser över hela världen.

Möjligt att förutspå en akties utveckling utan att veta något om företaget

Det sägs att den som är duktig på teknisk analys inte behöver veta det minsta om företaget, knappt ens om vilken bransch det rör sig om. Genom att titta på den historiska prisutvecklingen kan han avgöra om en aktie kommer att stiga eller falla i framtiden. Det han gör är inte att förutspå framtiden, utan att dra slutsatser utifrån den gemensamma psykologin hos aktiehandlarna, som är långt mer förutsägbar.

Kan man alltid lita på köp- och säljsignaler?

Generellt kan man lita på att köp- och säljsignaler ger en god förutsättning för huruvida en aktie bör köpas, säljas eller behållas, men om man har ett långsiktigt sparande i värdepapper så är det oftast inte något man behöver bry sig så mycket om. En nedgång följs i de allra flesta fall av en uppgång, och de flesta aktier följer index över tid.

Köp- och säljsignaler inom private banking

Det finns dock tjänster där man kan få tillgång till köp- och säljsignaler i intervall som är nere på minuter, så för den som är villig att sitta klistrad vid datorn och köpa och sälja värdepapper utifrån det som just nu trendar eller bedöms vara på väg utför kan teoretiskt tjäna pengar kan göra detta, ofta med gott resultat. Detta är också en teknik som används vid private banking, diskretionär förvaltning och aktiemäklande. Vill man handla utifrån tekniska analyser på egen hand bör man dock börja med att sätta sig in i vad tekniken innebär, och kanske prova på att göra några analyser själv, för att få ett hum om psykologin och filosofin bakom.

 

Vill du ha hjälp med Private Banking? Kontakta Mangold!26 Nov 2018