Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

Risknivåer Private Banking

Alla är vi olika. Det avspeglas naturligtvis också i hur vi hanterar investeringar. Vissa vill ta det väldigt försiktigt och tar ogärna stora risker, medan andra tycker om att chansa, att våga sätta mer på spel, och kanske i slutändan få en högre avkastning.

"Som kapitalförvaltare är det därför av stor vikt att ta reda på vilken risknivå kunden vill lägga sig på, innan man kan börja placera kundens pengar i olika tillgångsslag."

Risknivåerna avspeglas i SRRI

Alla kapital- och fondförvaltare har någon form av riskskala som kunderna får placera sig efter. Risknivåerna heter i regel något i stil med ”försiktig, lagom och aggressiv”, eller helt enkelt ”låg, medel och hög”. Det de har gemensamt är dock att de avspeglar den, av EU framtagna, 7-gradiga skala som benämns SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator). På denna skala bedöms fonder som klassas 1-3 ha låg risk, 4-5 medelhög risk och 6-7 hög risk. De flesta fonder har sedan finanskrisen legat högt på riskskalan, eftersom bedömningen sker utifrån fondens rörlighet över tid. Nu har det dock gått ett tag sedan 2008, och fonderna kan sägas ha fått en mer realistisk bedömning avseende risk.

Ju större risk, desto högre avkastning

När du som kund vill placera dina pengar hos en kapitalförvaltare för diskretionär förvaltning, måste du alltså bestämma dig för hur stora risker du vill ta. Relationen mellan risk och avkastning är konstant; är du villig att ta större risker, har du också chans att ta större risker. Här spelar tidsaspekten in.

"Om du tänker på din placering som en långsiktig investering kan du gott nöja dig med en låg eller medelhög risknivå."

Om du är ute efter att få ditt kapital att växa på kort tid väljer du en högre risknivå. Det är dock alltid viktigt att du sätter dig in i vad ett extremt negativt utfall skulle innebära. Du kan så klart förlora pengar, dock aldrig ett större belopp än du investerat.

Dina pengar är i goda händer

Har du råd att ta smällar ekonomiskt är det naturligtvis lockande att välja en hög risknivå. Det ska också sägas att med en bra kapitalförvaltare som arbetar proaktivt med investeringar så är dina pengar generellt i goda händer. Riskerna som finns bygger på mer eller mindre osannolika scenarior. Högriskfonderna handlar oftast om snabbt växande företag i nya branscher, där värderingen ibland är osäker.

En bra kapitalförvaltare har lärt sig att se vilka risker som finns vid horisonten och är man på tårna går det ofta att undvika förluster genom att omplacera kapitalet. Dock innebär placering av pengar alltid en risk, och inte ens den mest förutseende kapitalförvaltare kan garantera att du inte drabbas av förluster om du väljer en hög risknivå.

Var placerar du dig på riskskalan?

Så, innan du placerar dina pengar hos en kapitalförvaltare, fundera noga på vilka risker du är villig att ta och vad du förväntar dig av din investering. Detta är på många sätt det viktigaste beslutet du tar som kund.

 

Vill du ha hjälp med Private Banking? Kontakta Mangold!15 Oct 2018