Private Banking

Finansiell rådgivning och expertis

Välj rätt kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är en placeringsform i vilken du kan spara i fonder, aktier och värdepapper precis som i ett vanligt sparande, men där du inte betalar skatt på vinsten utan genom en schablonskatt som dras från det sparade beloppet varje år. Å andra sidan är inte förluster i en kapitalförsäkring avdragsgilla, som de är vid vanligt värdepapperssparande. Namnet kommer sig av att det från början var en sparform som erbjöds av försäkringsbolag, men numera kan du investera i en kapitalförsäkring även hos banker och låneinstitut.

”Det kan vara lite knivigt att bedöma när en kapitalförsäkring är att föredra framför ett vanligt fondsparande, men mycket handlar det om vilken typ av risk du är villig att ta”

Kapitalförsäkringar är allmänt sett fördelaktiga i tider av börsuppgång, men mindre lämpliga när börsen går dåligt. Det kan vara lite knivigt att bedöma när en kapitalförsäkring är att föredra framför ett vanligt fondsparande, men mycket handlar det om vilken typ av risk du är villig att ta och om du föredrar en årlig avgift framför att du får skatt på vinsten när du tar ut pengarna. När du tar ut pengar ur en kapitalförsäkring är beloppet redan skattat och klart.

Fler fördelar med kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är ett bra sätt att spara till barnen på, eftersom det är du som bestämmer när pengarna ska betalas ut, till vem och hur mycket åt gången. Du kan välja att barnen ska få hela summan på en gång, eller om de ska få en viss summa utbetald varje månad en viss tid. Du har också full kontroll över vem som ska få pengarna om du skulle dö.

Väljer du att pensionsspara i en kapitalförsäkring gäller samma sak. Du kan välja att ta ut hela beloppet, eller begära att få det utbetalt med till exempel en summa varje månad i tjugo år. Om du skulle avlida går pengarna i stället till den du angivit i avtalet.

Olika typer av kapitalförsäkring

När du tecknar en kapitalförsäkring hos ett försäkringsbolag eller en bank kan du välja mellan några olika typer av kapitalförsäkringar. Den vanligaste är en fondförsäkring, där du själv väljer att antal fonder som du vill placera dina pengar i utifrån en lista av fonder som banken eller försäkringsbolaget tillhandahåller. Det gör att du själv kan påverka vilken risknivå du vill ligga på och det finns således heller ingen garanti för att du ska få tillbaka alla pengar som du sätter in. I gengäld kan vinsterna bli stora.

En annan vanlig form av kapitalförsäkring är traditionell kapitalförsäkring, där banken eller försäkringsbolaget placerar ditt sparkapital i finansiella instrument som värdepapper, fastigheter eller aktier. Vid denna sparform utgår i regel en garanti på ett belopp som du alltid får tillbaka, även om banken misslyckas helt med investeringarna.

Kontrollera alltid avgifter och bindningstid

Det kan skilja sig mycket mellan olika banker och försäkringsbolag när det gäller kapitalförsäkringar. Se till att alltid läsa igenom villkoren för den aktuella försäkringen noga och notera hur stora avgifter som tas ut. Vad gäller bindningstid kan även den skilja sig kraftigt åt. Om du vill ta ut pengar ur kapitalförsäkringen innan bindningstiden löpt ut kallas detta för ett återköp och innebär ofta kostnader som ibland kan vara höga. Du bör alltid se till att du till fullo har förstått villkoren som gäller hos den aktuella banken innan du tecknar en kapitalförsäkring.

 

Vill du ha hjälp med Private Banking? Kontakta Mangold!26 Jan 2019